Modele de somatii de plata

Modelul este pus la dispozitie cu sprijinul membrilor – contacafe_club redactata si semnata astazi, _ # _ exemplare, la Care s-au anexat copii Certificate pentru conformitate de PE inscrisurile mentionner in cuprinsul notificarii. Susmentionata obligatie contractuala o aveti de executat in baza contractului de numarul, exemple intre Societatea Noastra si Societatea dumneavoastra la Data de, fiind prevazuta la art. . Ca temei de drept matériel se vor invoca dispoziţiile LEGALE ce taiate temeiul juridique al obligaţiilor de plată. Raspuns oferit de av. Mihaela Trusca pentru www.portalcontabilitate.ro prezenta notificare taiate somatie de Plata, debitorul fiind de drept in INTARZIERE, conforme art. 1079 alin. (2) morue civile, coroborat cu Celelalte dispozitii LEGALE à vigoare. Creditorul atentioneaza debitorul ca in cazul neachitarii Integrale si immediate a debitelor restante notificate este indreptatit sa dispuna récupérarea debitelor restante, precum si a daunelor-interese corespunzatoare, folosind in acest SCOP toate mijloacele LEGALE de Care dispune, inclusiv sollicitarea concursului instantelor COMPETENTE si a executorilor judecatoresti, toate cheltuielile ocazionate de aceste demersuri urmand a fi suportate Integral de Debitor. În cazul în Care DVS. nu veți fi receptivi la prezenta Somaţie şi nu veți Achita datoria în termenul acordat mai sus, vom fi nevoiţi să ne adresăm în instanţa de judecată cu o Cerere de încasare forţată a datoriei, a dobânzii de întârziere şi a cheltuielilor de judecată.

In vederea solutionarii litigieux ului PE cale amiabila veti trimite o somatie in care veti sollicita debitorului sa achite Suma neplatita in Termen de 15 zile de la Data primirii somatiei. Aceasta somatie poate fi trimisa prin intermediul executorului judecatoresc sau prin scrisoare recomandata, cu continut declarat si confirmare de Primire. c) deşi Legea nu oferă o definiţie a caracterului exigibilităţii creanţei, aceasta se referă la faptul că datoria trebuie să fi ajuns la scadenţă, adică termenul de plată să se fi împlinit. Dans cazul in care debitorul nu va Achita Suma in termenul prevazut si in contul inculpat in Contract ori in factura, veti Demara procedura ordonantei de Plata, conforme dispozitiilor codului de procedura civila. Plata sumei de 31000 Lei, reprezentand DEBIT principal, contrat conforme Nr…………….. Plata sumei de…….. Lei, reprezentand dobanda legala, art conforme. 1017 alin. 1 COD de proc. civ. Plata sumei de…….. Lei, reprezentand Daune-interese suplimentare, conforme art.

1017 alin. 2 COD proc. civ. Plata cheltuielilor de judecata. Se va motiva că datoria este certă, lichidă şi exigibilă, în conformitate cu prevederile art. 379 C. proc. civ. astfel: a) art potrivit. 379 alin. (3) C. proc.

civ., este certă ACEA creanţă a cărei existenţă rezultă DIN însuşi aux de creanţă sau/şi DIN Alte acte, chiar neautentice, Care emană de la Debitor sau abuzuri de acesta; Notă notificarea se depune la Biroul judecătorului de serviciu DIN cadrul judecătoriei în Raza căreia ISI are sediul debitorul, spre a fi transmisă acestuia.